Election 1400
5%
اندیشکده «پروژه ققنوس ایران» برای انجام یک پژوهش میدانی در ارتباط با «سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی» در ایران که قرار است روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شود، نظرخواهی می‌کند.
هدف ما از تنظیم این نظرخواهی و پژوهش، دست یافتن به درک واقعی و بهتر از شرایط موجود و رفتار سیاسی ایرانیان در داخل و خارج کشور و علل و پیامدهای آن است. این نظرخواهی و پژوهش در پی بررسی دیدگاه‌ها و انتظارات و تمایلات شهروندان بطور کلی از طیف‌ها و قشرهای مختلف در سراسر ایران و خارج از کشور است.
نتایج این نظرسنجی مانند دیگر نظرخواهی‌های ققنوس در وبسایت و شبکه‌های این اندیشکده به اطلاع همگان خواهد رسید.
این نظرخواهی شامل ۱۹ پرسش است و برای پاسخ دادن ۱۰ دقیقه از وقت شما را می‌گیرد.
این نظرسنجی را به اشتراک بگذارید Share This Survey